gallery/multi_logo

Data Technology, Norway

Please find below the main list of business

1) Create new system/software

2) Provide support of new or existing software

3) Provide consulting and consultants related to IT(Information Technology) field for any business domain(example: Banking, Museums, Oil, Retail, Education etc.)

4) Help to offshore the project

5) Provide process to make existing offshoring process better

6) Help to establish new software firm or consultancies over the Globe

7) Provide dedicated software process to monitor existing systems

8) Provide courses/trainings related to offshore and technical help

 

Nedenfor finner du hovedlisten av virksomheten

1) Lag nytt system / programvare

2) Gi støtte av nye eller eksisterende programvare

3) Gi rådgivning og konsulenter relatert til IT (informasjonsteknologi) felt for enhver bedrift domenet (eksempel: Bank, museer, Oil, Retail, utdanning etc.)

4) Hjelp til offshore prosjektet

5) Gi prosessen for å gjøre eksisterende offshoring prosessen bedre

6) Bidra til å etablere ny programvare firma eller konsulentselskaper over Globe

7) Gi dedikert programvare prosess for å overvåke eksisterende systemer

8) Gi kurs / opplæring knyttet til offshore og teknisk hjelp

 

gallery/macbook-624707_640

Official information
Rituvesh K. Sheoran
Chief executive officer (CEO) & Managing director(MD)

Data Technology, Norway is software consulting firm. It is registered as Norwegian organization at Norway under 914 450 675 organization number. Head quarter of firm is based at Oslo, Norway.

Main aim:

Provides software support/development/consultant to other business entities/individuals.

Provide software technical training to other business entities/individuals.

Provide software product/project on demand to other business entities/individuals.

Establishes software process model for other business entities.

Provides offshore facility.

 

gallery/keyboard-1395316_640

About us

About us

Business areas

www.000webhost.com